Skip to content

2013協同飛揚營小隊長甄選錄取名單

六月 6, 2013 作者: adm242

2013協同飛揚挑戰營小隊長甄選錄取名單

 

二戊  陳麒宇    一乙  黃玉瓊    一己  林唐宇

3-1   褚逸軒   3-7   許雅琦   3-7   郭秉澂

3-7   劉佳汶   3-7   曾鈺慈   3-7   葉知瑜

3-4   陳羿璉   3-4   張庭慎 

共錄取11

 

請以上同學於6/11()

將營會費用1,500元繳至輔導室湯姐,方完成錄取程序。

 

輔導室102.06.06.

 

AdaptiveThemes