Skip to content

108學年度寒假輔導暫停公告

一月 31, 2020 作者: adm213

108學年度寒假輔導暫停公告

    有鑑於武漢肺炎(新冠狀病毒)疫情嚴重,春節期間人群接觸頻繁,

為配合國家各項防疫安全措施及維持師生健康,經本校「嚴重特殊傳染

性肺炎因應小組」審慎評估後決議原訂2/32/7寒假輔導課程,暫停實施

未到校期間,請同學做好健康自主管理措施,學校行政人員正常上班,

接續開學後各項防疫準備工作,以迎接新學期到來,特此公告。

                                      教務處敬啟109/1/31

AdaptiveThemes